Opći uvjeti kupnje

OPĆI UVJETI KUPNJE

Vlasnik Internet trgovine www.spartium-cosmetics.com je trgovačko društvo SPARTIUM d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Ban Mladenova 25a, OIB: 01233492171 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine www.mestarkozmetika.com sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i  Zakonom o elektroničkoj trgovini.

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

Svi sadržaji internet trgovine i web stranice www.spartium-cosmetics.com su isključivo intelektualno vlasništvo  trgovačkog drušva SPARTIUM d.o.o. te se mogu koristiti jedino uz pisano odobrenje vlasnika.

  

Trgovac

Naziv trgovca: SPARTIUM d.o.o.
Sjedište: Ban Mladenova 25a, 21000 Split, Hrvatska
Email: info@spartium-cosmetics.com

Upisano kod Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 04811089
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn
Žiro račun: HR4324070001100548087 otvoren kod OTP d.d.
OIB: 01233492171

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj. koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) ili e-bankingom na žiro račun Trgovca.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene

Putem Internet trgovine www.mestarkozmetika.com kupcu je omogućena kupnja asortimana proizvoda koji se nalazi na web stranicama Trgovca.

Sve cijene proizvoda su jasno istaknute i predstavljaju maloprodajnu cijenu izraženu u hrvatskim kunama. Navedene cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine i mogu se razlikovati od maloprodajnih cijena u prodajnim mjestima. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja proizvoda  dolje navedenim načinima i pod dodlje navedenim uvjetima.

Akcijske cijene su jasno naznačene te sadrže cijenu prije popusta i cijenu s popustom.

Sve cijene proizvoda i dostave su jasno istaknute te predstavljaju maloprodajnu cijenu izraženu u hrvatskim kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.